economie cultuur politiek RSS

China gaat sanering staalindustrie versnellen

China gaat sanering staalindustrie versnellen

De Chinese overheid gaat de sanering en modernisering van zijn staalindustrie twee jaar eerder voltooien dan gepland. Dat is nodig omdat de staalproductie vorig jaar is gestegen ondanks het sluiten van verouderde staalfabrieken.

Volgens woensdag gepresenteerde cijfers van het ministerie van industrie en informatietechnologie werd vorig jaar 50 miljoen ton aan productie gesaneerd door verouderde en vervuilende staal-bedrijven te sluiten. Bovendien werd de productie van laagwaardig staal met nog eens 120 miljoen ton teruggebracht door bedrijven zonder de juiste vergunningen te sluiten.

Desondanks steeg de productie van de Chinese staalindustrie in 2017 tot een recordhoogte van 832 miljoen ton. Dat komt doordat de overblijvende bedrijven hun productie hebben verhoogd. Zij anticiperen op prijsverhogingen door aantrekkende economische groei. Bij ongewijzigd beleid verwacht het ministerie ook in 2018 weer een stijging.

 

Sanering in hogere versnelling

Daarom is besloten de sanering van de staalindustrie te versnellen. De reductie van 150 miljoen ton die in het vijfjarenplan 2016-2020 was afgesproken, moet nu al in 2018 worden gerealiseerd. Dat betekent dat dit jaar flink veel bedrijven de poorten zullen sluiten. Ook komt er extra geld voor staalbedrijven die overschakelen op schonere productiemethodes.

Het ministerie belooft dat de sanering onverwijld ter hand wordt genomen, dat gesloten fabrieken nooit meer worden heropend en dat er geen vergunningen voor nieuwe productiefaciliteiten worden afgegeven. Ook dreigt het ministerie lagere overheden te 'begeleiden' om te zorgen dat de doelstellingen worden gehaald.

 

Zombiebedrijven

China heeft een omvangrijke, maar verouderde staalsector. Door overcapaciteit op de wereldmarkt zijn de prijzen al een paar jaar laag. Chinese bedrijven dumpen hun staal in het buitenland, wat tot spanningen met andere staalproducerende landen leidt.

Maar ook voor China zelf is de overproductie een probleem. Veel staatsbedrijven zijn structureel verliesgevend geworden. Deze zombiebedrijven worden met kredieten opengehouden. Maar omdat die waarschijnlijk nooit kunnen worden afbetaald vormen die een risico voor Chinese banken. Bovendien zijn veel verouderde staalbedrijven grote vervuilers. Om al die redenen is ook in Beijing het besef doorgedrongen dat de sector snel moet worden gesaneerd. Lokale overheden werken niet altijd mee, omdat zij vrezen dat werkloosheid tot sociale onrust zal leiden.

donderdag 4 januari 2018


Gerelateerde onderwerpen:

Ontmantelen financiƫle tijdbom prioriteit voor China
IMF: China moet snel zombiebedrijven saneren
Sanering staal- en kolensector kost 1,8 miljoen banen

Over Blogaap

China-deskundige Fred Sengers publiceert op Blogaap.nl over het nieuws en de belangrijkste ontwikkelingen uit en over China op politiek, economisch en cultureel gebied. 

Hij publiceert en spreekt over China in de media, geeft gastcolleges op hogescholen en universiteiten en is tevens dagvoorzitter en spreker op congressen en seminars. Staat desgevraagd weleens organisaties die met China hebben te maken met raad en daad bij.

Lees verder