economie cultuur politiek RSS

China laat defensiebegroting met 7,5 procent groeien

China laat defensiebegroting met 7,5 procent groeien

De Chinese overheid heeft voor dit lopende jaar 1,19 biljoen yuan (175,98 miljard dollar) gereserveerd voor het Volksbevrijdingsleger. Daarmee groeit het defensiebudget minder snel dan vorig jaar, maar nog altijd sneller dan de belastinginkomsten.

De defensiebegroting voor 2019 werd dinsdag bekend gemaakt aan het begin van de jaarlijkse plenaire bijeenkomst van het Nationaal Volkscongres. De groei van 7,5 procent ten aanzien van 2018 is lager dan die van het jaar daarvoor. Toen nam China's defensiebudget nog met 8,1 procent toe.

Jarenlang volgde de Chinese defensiebegroting het groeipad van de belastinginkomsten. Maar sinds de groei van China's economie begint te vertragen is dit principe losgelaten. De verwachte economische groei bedraagt komend jaar naar verwachting 6 tot 6,5 procent.

 

Modernisering

Met een hoger groeitempo voor defensie geeft China aan dat versterking van zijn defensie nog altijd een topprioriteit is. Hoewel China altijd benadrukt dat het een vreedzame opkomst nastreeft, is het defensiebudget de laatste jaren flink toegenomen. In 2011 gaf China nog maar de helft uit aan het leger ten opzichte van dit jaar.

Buurlanden zullen nauwelijks gerustgesteld zijn dat de groei iets is bijgesteld, al was het maar omdat het een publiek geheim is dat allerlei uitgaven van het leger niet in deze begroting zijn opgenomen. Overigens geven de VS dit jaar 716 miljard dollar uit aan hun krijgsmacht; vier keer zoveel als China. President Donald Trump heeft aangekondigd dat hij dat met 34 miljard omhoog wil trekken naar 750 miljard dollar.

dinsdag 5 maart 2019


Gerelateerde onderwerpen:

Recensie: Scherpe blik door een gekleurde bril
Sancties VS tegen China's leger; sfeer verzuurt verder
Vier vragen over immense oefening Rusland en China

Over Blogaap

China-deskundige Fred Sengers publiceert op Blogaap.nl over het nieuws en de belangrijkste ontwikkelingen uit en over China op politiek, economisch en cultureel gebied. 

Hij publiceert en spreekt over China in de media, geeft gastcolleges op hogescholen en universiteiten en is tevens dagvoorzitter en spreker op congressen en seminars. Staat desgevraagd weleens organisaties die met China hebben te maken met raad en daad bij.

Lees verder