economie cultuur politiek RSS
M
Ma Jun

Ma Jun

Ma Jun (1968) is een Chinese milieukundige. Maar hij is van oorsprong journalist. In de jaren '90 baarde hij opzien door een reeks artikelen voor de South China Morning Post over de toenemende milieuvervuiling in zijn land. In 1999 bracht hij daarover een boek uit: Zhongguo shui weiji (China's water crisis).

In eerste instantie wilden de autoriteiten niets van deze lastige boodschap weten. Maar naarmate steeds meer burgers zich zorgen begonnen te maken over het leefmilieu, maakten zij een draai. Ma's boodschap werd omarmd.

Dat maakte het mogelijk dat Ma in 2006 het Instituut voor Openbare en Milieuzaken kon beginnen. Hier verzamelt hij -aanvankelijk alleen, inmiddels met tientallen medewerkers- gegevens over vervuiling van grond, water en lucht. Het instituut is niet alleen een invloedrijke adviseur voor de centrale overheid, Ma geeft ook regelmatig raad aan het Chinese bedrijfsleven op het gebied van duurzaam produceren.

In september 2017 kreeg Ma de Grote Prins Claus Prijs toegekend.

Hu is Hu