economie cultuur politiek RSS
W
Wen Jiabao

Wen Jiabao

Wen Jiabao (1942) was premier van China tusen 2003 en 2013 en dus de voorgang van Li Keqiang. Studeerde geologie en maakte carrière binnen zijn vakgebied. Werd in de jaren '80 als politiek talent naar Beijing gehaald. Ging in 1989 naar het Plein van de Hemelse Vrede om met demonstranten te praten. Ondanks het feit dat daarna hard werd ingegrepen, lijkt de Tianamen-crisis Wen niet te hebben beschadigd, mogelijk dankzij voldoende beschermheren op de juiste plaatsen.

Maakte als kersvers premier schoon schip in de gezondheidszorg die had gefaald in de SARS-uitbraak. En noemde als eerste hooggeplaatste functionaris in een toespraak de aids-problematiek in China; tot dan toe werd het bestaan van aids-patiënten gewoonweg ontkent.

Wordt beschouwd als man van het volk, ook vanwege zijn aandacht voor de verder van de kust gelegen armere gebieden. In contrast hiermee staan de resultaten van onderzoeksjournalisten van The New York Times, die stellen dat naaste familieleden van Wen een kapitaal hebben weten te vergaren van 2,7 miljard dollar. De Chinese autoriteiten doen er alles aan om die wetenschap in eigen land geheim te houden en blokkeren berichten hierover; online, maar ze worden ook uit buitenlandse kranten en tijdschriften gescheurd als die er melding van maken. Dit lemma is dus waarschijnlijk in China niet te lezen.

Hu is Hu