economie cultuur politiek RSS
Z
Zhou Qiang

Zhou Qiang

Zhou Qiang (1960) is de president van het Chinese hooggerechtshof en daarmee de hoogstverantwoordelijke voor de rechtspraak in China. Zhou is een carrière-ambtenaar, die verschillende ambtelijke en bestuurlijke functies vervulde. Voordat hij in 2013 werd benoemd als baas van het hooggerechtshof, was hij partijchef en gouverneur van de provincie Hunan.

Hij heeft geen achtergrond als rechter en zijn benoeming deed wenkbrauwen fronzen. Maar er is waardering bij hoogleraren en advocaten voor zijn inspanningen de rechtspraak te verbeteren. Zhou riep onder meer rechters op om beter bewijsmateriaal te toetsen en zorg te dragen dat geen gebruik wordt gemaakt van verklaringen die onder druk (marteling) zijn afgelegd of bewijsmateriaal dat is gefabriceerd.

In maart 2013 beloofde hij het Nationale Volkscongres verdere hervormingen om de kwaliteit van de rechtspraak te verbeteren. Hij schuwde daarbij niet om kritiek te leveren op politie, aanklagers en rechters.

Hu is Hu