economie cultuur politiek RSS

Kieswijzer: het VVD-programma over China

Kieswijzer: het VVD-programma over China

Op woensdag 22 november kiest Nederland een nieuwe Tweede Kamer. Wat staat er in de verkiezingsprogramma's over onze relatie met China, geopolitiek en onze open economie? De komende dagen ontleed ik de programma's van de belangrijkste partijen. In deel 1: de Volkspartij voor Democratie.

Wat valt als eerste op: de opstellers van het programma constateren zoveel problemen in ons land, dat ze vergeten lijken dat hun partij al dertien jaar onafgebroken aan de macht is.

 

Relatie met China

Hoe vaak wordt China genoemd: negen keer.

 

 • "Een vuist tegen onvrijheid". Krachtig weerstand bieden aan landen die de liberale wereldorde ondermijnen. Samen met wereldwijde bondgenoten optrekken tegen de invloed van regimes als Rusland, China en Iran.
 • Ongewenste beïnvloeding door "agressieve landen" in Nederland tegengaan.
 • Via buitenlandbeleid en industriepolitiek de grote afhankelijkheid verminderen van "onbetrouwbare regimes" als China en Rusland. Samenwerken met alternatieve leveranciers van kritieke grondstoffen en producten en investeren in eigen defensie-industrie en sectoren in strategische sectoren.
 • Inzetten op strategische soevereiniteit in EU-verband. Grote afhankelijkheden op het gebied van energie van landen als China en Rusland afbouwen (hier is waarschijnlijk aan zonnecellen en windenergie gedacht. China is geen energieleverancier van Nederland; FS).
 • Weren "vijandige" digitale apparatuur. Digitale apparatuur zoals douanescanners in mainports en camera’s die worden gebruikt bij overheid en kritieke economische processen mogen niet afkomstig zijn uit landen met een offensieve cyberagenda.
 • Terugvalopties ontwikkelen voor kritieke processen zoals betalingsverkeer, drinkwater en energie vanwege de toenemende cyberdreiging vanuit landen als Rusland en China. De overheid moet sneller en meer dreigingsinformatie delen met (vitale) bedrijven.
 • Meer handelsverdragen. Dit vergroot de toegang tot afzetmarkten en grondstoffen en "voorkomt dat landen zich tot China wenden".

 

Geopolitiek

 • Militaire afhankelijkheid van VS afbouwen. Europese landen moeten meer doen om zich militair te verdedigen. Meer samenwerking, maar geen Europees leger. Versterken van nationale defensie-industrie. NAVO-norm van 2 procent moet wettelijk worden vastgelegd.
 • Maar: de VS blijven onze belangrijkste bondgenoot.
 • Einde aan ‘landenneutrale aanpak’, een Nationale Veiligheidsraad stelt een lijst op van landen die volgens de veiligheidsdiensten een bedreiging vormen. Vervolgens moet de overheid concrete maatregelen nemen zoals screening op spionagerisico bij kennismigratie, een verbod op het geven van militaire training en verplichte registratie van foreign influence agents.
 • Ongewenste buitenlandse financiering van religieuze en andere maatschappelijke organisaties aanpakken (onduidelijk of de VVD hierbij ook buitenlandse financiering van politieke partijen op het oog heeft; FS).
 • Om defensiedata veilig te houden moet Nederland kunnen beschikken over een nationale cloud op Nederlandse bodem onder Nederlandse jurisdictie, die bij voorkeur wordt ontworpen en beheerd door Nederlandse bedrijven. 
 • Reorganisatie van de ambassades en consulaten; prioriteit aan economische belangen, migratiedeals en veiligheid. 
 • De economische macht van de EU inzetten op het geopolitieke toneel, door middel van sancties en het intrekken van handelsvoordelen.
 • Nauwe samenwerking met gelijkgezinde landen. Amerika en Aziatische democratieën zijn cruciale partners voor militaire samenwerking, handel, het instellen van sancties en het ontwikkelen van nieuwe technologieën.
 • Maar: pragmatische samenwerking met landen die wij nodig hebben voor bijvoorbeeld grondstoffen, migratieafspraken en veiligheid en die ons niet vijandig gezind zijn.
 • Maar ook: Mijnbouw in Nederland van duurzame aardmetalen. 
 • Afschaffen veto buitenlandbeleid in EU.

 

Open economie

 • Veel woorden besteed aan migratie en dan vooral in combinatie met het woord grip. Grote talenten binnenhalen, maar tegelijkertijd grip krijgen en de instroom van arbeids- en studiemigranten verlagen. 
 • Internationale studenten, onderzoekers en samenwerkingen zijn van waarde voor het onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven. De huidige instroom is echter ongericht en volgens de VVD te hoog. 
 • Het Vluchtelingenverdrag herzien, waarbij opvang in de regio het uitgangspunt wordt. Asielvergunningen voor onbepaalde tijd afschaffen, vluchtelingen krijgen een vergunning voor drie jaar, die voor zogenaamde subsidiair-beschermden één jaar.
 • Minder afhankelijk worden van geopolitieke uitdagers. Nederland moet een industriepolitiek gaan voeren voor de sectoren die van grote toegevoegde waarde zijn voor Nederland, zoals de bouw, de vitale maakindustrie en de voedselproductie (de bouw?; FS).
 • Maar: op het gebied van digitalisering en verduurzaming moeten we onze posities uitbouwen. Specifiek vraagt dit in ieder geval om een sterke nationale strategie op semiconductors en batterijen.
 • Bewerking van zeldzame aardmetalen, zoals lithium naar Nederland halen. Aanleggen van strategische reserves van waterstof en aardmetalen, "zodat onze economie kan doordraaien als we gechanteerd worden door onvrije landen."
 • Screening van investeringen in risicolanden. 
 • Screenen van internationale onderzoekers en samenwerkingen zodat militaire of dual-usekennis niet in verkeerde handen valt. Onderzoekers die loyaal zijn aan onvrije regimes worden geweerd uit gevoelige kennisgebieden (benieuwd hoe de VVD die loyaliteit precies wil gaan toetsen; FS).

 

Opmerkelijk: dit programma is niet geschreven met behulp van ChatGPT, schrijven de opstellers. Een eenzaam opgebloeid grapje in een woestijn van serieusheid.

 

Conclusie: de VVD beschouwt het buitenland louter als bron van gevaar en problemen of als vakantiebestemming. Wat best opvallend is voor een club die zich graag als ondernemerspartij profileert.

 

Volgende keer: D66.

 

Nu je hier toch bent: op mijn blog vind je de achtergronden bij het nieuws en ontwikkelingen in China. Lezen is gratis. Maar je kunt mij helpen mijn werk te blijven doen door vrijwillig een donatie te doen via PayPal of met creditcard. Voor de mensen die dat al deden: bedankt!
 

 

maandag 23 oktober 2023Over Blogaap

China-deskundige Fred Sengers publiceert op Blogaap.nl over het nieuws en de belangrijkste ontwikkelingen uit en over China op politiek, economisch en cultureel gebied. 

Hij publiceert en spreekt over China in de media, geeft gastcolleges op hogescholen en universiteiten en is tevens dagvoorzitter en spreker op congressen en seminars. Staat desgevraagd weleens organisaties die met China hebben te maken met raad en daad bij.

Lees verder