economie cultuur politiek RSS

Kieswijzer: het NSC-programma over China

Kieswijzer: het NSC-programma over China

Op woensdag 22 november kiest Nederland een nieuwe Tweede Kamer. Wat staat er in de verkiezingsprogramma's over de relatie met China, geopolitiek en onze open economie? De komende dagen ontleed ik de programma's van de belangrijkste partijen. In deel 7: het NSC.

Wat valt als eerste op: de partij van Pieter Omtzigt is pro-Europeser dan ik had verwacht en ziet daarin een sleutel voor zekerheid.

 

China

Hoe vaak wordt China genoemd: ik turfde slechts één maal.

 

 • De Europese Unie (EU) moet zich steviger naar buiten richten; versterken van de buitengrenzen, het ontwikkelen van een stabiele ring rond Europa en op de bedreigingen en kansen in de wereld. "Alleen samen kunnen we geopolitiek tegenwicht bieden tegen de agressie van Rusland en de assertiviteit van China. Dat geldt ook voor onze economische belangen in relatie tot het economisch patriottisme van de Verenigde Staten " (Ik heb hem maar even onder het kopje China gezet, omdat er anders niets zou staan; FS).

 

Geopolitiek

 • Een strategie voor het waarborgen van voedselzekerheid . Zo dient Nederland met buurlanden een plan te maken om zelfvoorzienend te zijn in de voedselvoorziening bij een stilvallende wereldhandel en een voorraad aan te houden voor noodsituaties (zelfvoorzienendheid is best een vergaande vorm van strategische autonomie; FS).
 • Noordzeegas moet gebruikt worden om de leveringszekerheid en betaalbaarheid voor Nederlandse gebruikers te garanderen. Daarnaast moeten kleine velden op de Noordzee in exploitatie worden genomen. 
 • Met het oog op de bestaanszekerheid van de bevolking moet de overheid voldoende strategische voorraden aanhouden zoals water, voedsel, medicijnen, olie/gas en contant geld (Brede definitie bestaanszekerheid; FS).
 • Aanleg van strategische voorraden en opschaalbare productielijnen ten behoeve van kritische producten. 
 • "Nederland is geen eiland." In Europa samen optrekken als het gaat om wereldhandel, het verminderen van de afhankelijkheid van strategische goederen en grondstoffen, het afdwingen van een gelijk speelveld voor bedrijven en het veiligstellen van technologie.
 • Optreden tegen fundamentalistische stromingen die de vrijheden en mensenrechten aantasten en van beïnvloeding door buitenlandse regimes. Nederlanders met een migratieachtergrond moeten worden beschermd tegen ongewenste bemoeienis door regeringen uit landen van herkomst.
 • NSC is geen voorstander van een ‘ever closer union’. "Een stevige opstelling van Nederland, constructief maar realistisch." Bevoegdheden moeten zo laag mogelijk worden belegd (‘subsidiariteit’). Dat wil zeggen dat de EU alleen maatregelen neemt als dat doeltreffender is dan nationale, regionale of lokale maatregelen. In het uiterste geval zal Nederland kiezen voor een ‘opt-out’ en niet meedoen aan een nieuw initiatief voor wetgeving of beleid.
 • "Waar mogelijk" bijdragen aan het bevorderen van de mensenrechten. Steunen vervolging en berechting van genocide en oorlogsmisdaden.
 • NSC hecht aan de naleving van internationaal recht en mensenrechten door onze handelspartners en laten deze meewegen in de inzet voor ontwikkelingshulp. "Het is van groot belang dat Nederland zijn belangen blijft behartigen en waarden blijft verdedigen: veiligheid, vrijheid en de democratie."
 • "Internationale machtsverhoudingen verschuiven. De invloed van het Westen is niet langer vanzelfsprekend." Het NAVO-lidmaatschap vormt de hoeksteen van het veiligheidsbeleid.
 • Wettelijk vastleggen dat minimaal 2% van het bbp wordt besteed aan Defensie.
 • NSC is geen voorstander van een Europees leger.
 • Oekraïne militaire, economische, humanitaire en financiële steun bieden.

   

Open economie

 • Een strategisch industriebeleid om bedrijven minder kwetsbaar en meer zelfvoorzienend te maken op het gebied van schaarse grondstoffen, energie en sleuteltechnologieën.
 • Industrieën en andere cruciale productiefactoren (zoals vruchtbare landbouwgrond, havens of de opwekking van elektriciteit) moeten in Nederlandse en/ of Europese handen blijven. Industrie beschermen tegen vijandige overnames (je zou zeggen dat je dan sowieso tegen overnames in die sectoren bent, ook vrijwillige; FS).
 • NSC pleit voor een selectief migratiebeleid. Richtgetal voor een migratiesaldo van maximaal 50.000 per jaar voor zowel arbeids-, studie-, asiel- als gezinsmigratie. En in dezelfde adem: "De tuinbouw en sierteelt in Nederland zijn van economische betekenis." 
 • NSC lijkt daarbij te kiezen voor de landbouwsector boven de kenniseconomie: "De instroom van expats voor bedrijven wordt zo veel mogelijk beperkt tot specialisten met kennis en expertise die onvoldoende in Nederland aanwezig zijn."
 • Beperken van fiscale voordelen voor expats.
 • De instroom van buitenlandse studenten wordt gerelateerd aan de beschikbare woonruimte en opleidingsplaatsen, behoudens sectoren waar het van belang is om internationaal talent aan te trekken. Opleidingen in het hoger onderwijs worden standaard weer Nederlandstalig. Het collegegeld voor studenten van buiten Europa wordt significant verhoogd.

   

Opmerkelijk: Het programma is heel optimistisch over zekerheid creëren in onzekere tijden.

 

Conclusie: NSC is beslist over wat er moet gebeuren, maar twijfelachtig over de manier waarop. Bij veel onderwerpen worden slagen om de arm gehouden of voorgesorteerd op uitzonderingen. Zo ook het beleid ten aanzien van het buitenland. Zo wil de partij een sterker Europa, maar op een beperkt aantal gebieden. Terug naar de EEG dan maar.

 

Volgende keer: de formatie-wijzer: wat betekenen mogelijke coalities voor het buitenlandbeleid, met name ten aanzien van China?

 

Nu je hier toch bent: op mijn blog vind je de achtergronden bij het nieuws en ontwikkelingen in China. Lezen is gratis. Maar je kunt mij helpen mijn werk te blijven doen door vrijwillig een donatie te doen via PayPal of met creditcard. Voor de mensen die dat al deden: bedankt!
 
woensdag 22 november 2023


Gerelateerde onderwerpen:

Kieswijzer: het VVD-programma over China
Kieswijzer: het D66-programma over China
Kieswijzer: het GL-PvdA-programma over China
Kieswijzer: het PVV-programma over China
Kieswijzer: het CDA-programma over China
Kieswijzer: het BBB-programma over China

Over Blogaap

China-deskundige Fred Sengers publiceert op Blogaap.nl over het nieuws en de belangrijkste ontwikkelingen uit en over China op politiek, economisch en cultureel gebied. 

Hij publiceert en spreekt over China in de media, geeft gastcolleges op hogescholen en universiteiten en is tevens dagvoorzitter en spreker op congressen en seminars. Staat desgevraagd weleens organisaties die met China hebben te maken met raad en daad bij.

Lees verder