economie cultuur politiek RSS

Kieswijzer: het NSC-programma voor Europa (4)

Kieswijzer: het NSC-programma voor Europa (4)

Op donderdag 6 juni kiest Nederland 31 nieuwe volksvertegenwoordigers in het Europees Parlement. Wat staat er in de verkiezingsprogramma's over de relatie met China, geopolitiek, het Europese project en onze open economie? De komende dagen ontleed ik de programma's van de belangrijkste partijen. In deel 4: het NSC.

Wat valt als eerste op?

Een vol programma met een kleine letter en weinig wit. Wel veel ruimte voor notities.

 

China

Hoe vaak wordt China genoemd: ik telde een bescheiden zeven maal.

 

 • NSC vindt dat we ons moeten verdedigen tegen "de agressie van Rusland, voorbereiden op het nationalisme van America First en de geopolitieke opkomst van China".
 • Stop oneerlijke concurrentie vanuit onder meer China.
 • China is geen vrijemarkteconomie en Europa moet zich verzetten tegen het toekennen van deze status aan China binnen de WTO.

 

Geopolitiek

 • Militaire, economische, humanitaire en financiële steun aan Oekraïne in oorlog en wederopbouw. Samen met andere EU-landen opleggen en uitvoeren van sancties tegen Rusland.
 • Hoogste prioriteit van de EU is vrede en veiligheid. Nationale defensie en wapenproductie in Europa moeten worden versterkt. Defensiebudget ophogen naar tenminste 2% van het bruto binnenlands product.
 • Niet-besteed subsidiegeld van het Europese coronaherstelfonds en andere fondsen naar investeringen in de Europese innovatie en productiecapaciteit voor wapens en munitie. 
 • NSC is tegen een Europees leger. De NAVO heeft ook geen eigen leger, maar bestaat uit militairen die beschikbaar worden gesteld door de landen van het bondgenootschap. Het lidmaatschap van de NAVO is de hoeksteen van ons veiligheidsbeleid.
 • Nederland moet streven naar een leidende positie in het Militair Maritieme domein op Europees niveau.
 • Verminderen van de afhankelijkheid van strategische goederen en grondstoffen, het afdwingen van een gelijk speelveld voor bedrijven (zowel binnen de EU als extern t.o.v. andere handelsblokken) en het veiligstellen van technologie. 
 • Digitale soevereiniteit: de EU moet de eigen techindustrie ondersteunen om de afhankelijkheid van techbedrijven buiten de EU te verminderen. Dat geldt ook voor de opslag van data.
 • Ditale infrastructuur en voorzieningen mogen niet in handen komen van "foute regimes" en grootmachten buiten Europa. NSC noemt telecommunicatie-infrastructuur, energie, havens en hoogtechnologische bedrijven.

 

Europa

 • NSC wil terug naar de basis van de Europese Unie: vrede, veiligheid en welvaart, gezamenlijke Europese waarden. Tegen de ontwikkeling van een federaal Europa.
 • Alleen Europese regels waar die op nationaal niveau niet werken. Waar de EU beleid niet waarmaakt, moeten lidstaten bevoegdheden terughalen.
 • Nederland moet meedoen in de voorhoede van de EU-beleidsvorming waar invloed op de koers kan worden uitgeoefend. Maar: als er sprake is van onvoldoende draagvlak, werkbaarheid of hoog oplopende kosten, zoeken naar een blokkerende minderheid. 
 • Tegen initiatiefrecht voor het Europees Parlement. Grotere rol voor nationale parlementen. 
 • Het Europees Parlement moet een individuele commissaris kunnen wegsturen.
 • Het Europees Parlement moet kleiner: aantal zetels van 720 naar circa 500. Dat is ongeveer één lid per miljoen inwoners. Kleine landen krijgen ten minste 4 zetels.
 • Brussel moet de permanente zetel van het Europese parlement worden.
 • Openbaarmaking van de verslagen van de Europese ministerraden.
 • Toetreding van Oekraïne en kandidaat-leden van de EU zal gelet op de strenge criteria vele jaren vergen. Datzelfde geldt ook voor Moldavië, Georgië en landen van de westelijke Balkan. Het toetredingsproces van Turkije wordt niet opnieuw opgestart.
 • Financiële discipline: een land mag geen groter begrotingstekort hebben dan 3% per jaar. De totale staatsschuld mag niet boven de 60% van het BNP stijgen (weten de onderhandelaars in Den Haag dit al?; FS).
 • Nederland moet het initiatief nemen voor een Hanzeliga, een verband binnen de EU met Scandinavische landen, Baltische staten, de Benelux en Ierland.

 

Open economie

 • Arbeids- en studiemigratie fors beperken. Afspraken met Europese landen over interne arbeidsmigratie met eisen aan huisvesting, integratie, kennisniveau en toegevoegde waarde.
 • Faalt de migratiebeperking dan moet Nederland binnen twee jaar versterkte controles aan de eigen landsgrenzen herinvoeren, samen met gelijkgestemde andere EU-landen; een ‘asiel-Schengen’.
 • De toekomst van de industrie en de energie- en voedselzekerheid veiligstellen door een industriebeleid, het stimuleren van innovatie en het tegengaan van oneerlijke concurrentie uit andere werelddelen.
 • Europese markt niet openstellen voor bedrijven die met staatssteun concurreren.
 • Er moet met spoed een plan komen voor energiezekerheid en voedselzekerheid (inclusief medicijnen) op ons continent.
 • Het ‘verkopen’ van verblijfsvergunningen en visa aan grote investeerders aan banden leggen.
 • De grens waarop Europees wordt aanbesteed moet fors omhoog. Gezondheidszorg en openbaar vervoer niet Europees aanbesteden. 
 • Beperking van het aantal EU-studenten dat voltijds aan Nederlandse instellingen studeert. EU-studenten krijgen minder snel recht op studiefinanciering in Nederland.
 • Opleidingen in het hoger onderwijs worden in Nederland grotendeels in de Nederlandse taal aangeboden.
 • De grote winst van de samenwerking in Europa zit in het vrije verkeer van goederen en personen. (Je zou zeggen dat het de interne markt is; FS)
 • Hightechproducten zoals auto’s en machines moeten aan regels voor dataveiligheid voldoen. Producten die data verzamelen en opslaan op servers buiten de EU niet tot de Europese markt toelaten. "Zeker als het landen als China of Iran betreft" (Is dat nu al niet zo?; FS).

 

Opmerkelijk

Ik kreeg bij het lezen van het programma regelmatig een déja vu; had ik dit niet al eens eerder bij een andere partij gelezen? Het programma is toch niet met Chat GPT geschreven?

 

Conclusie

Beperk en versterk, heet het programma. NSC is niet anti-Europa. Maar wil wel het zwaartepunt bij de nationale parlementen leggen. Europa waar het moet; nationaal waar het kan. Positief is dat NSC met een aantal concrete voorstellen komt om de EU te verbeteren. De partij slaat niet zo'n alarmistische toon aan over China als veel andere partijen. Uitgaan van eigen kracht.

 

 

 

Een kleine wederdienst: op mijn blog vind je de achtergronden bij het nieuws en ontwikkelingen in China. En ik pluis de verkiezingsprogramma's graag voor je uit. Je kunt mij helpen mijn werk te blijven doen door vrijwillig een donatie te doen via PayPal of met creditcard. Voor de mensen die dat al deden: bedankt!
 
vrijdag 24 mei 2024


Gerelateerde onderwerpen:

Kieswijzer: het PVV-programma voor Europa (1)
Kieswijzer: het GL-PvdA-programma voor Europa (2)
Kieswijzer: het VVD-programma voor Europa (3)

Over Blogaap

China-deskundige Fred Sengers publiceert op Blogaap.nl over het nieuws en de belangrijkste ontwikkelingen uit en over China op politiek, economisch en cultureel gebied. 

Hij publiceert en spreekt over China in de media, geeft gastcolleges op hogescholen en universiteiten en is tevens dagvoorzitter en spreker op congressen en seminars. Staat desgevraagd weleens organisaties die met China hebben te maken met raad en daad bij.

Lees verder