economie cultuur politiek RSS

Kieswijzer: het CDA-programma voor Europa (7)

Kieswijzer: het CDA-programma voor Europa (7)

Op donderdag 6 juni kiest Nederland 31 nieuwe volksvertegenwoordigers in het Europees Parlement. Wat staat er in de verkiezingsprogramma's over de relatie met China, geopolitiek, het Europese project en onze open economie? De komende dagen ontleed ik de programma's van de belangrijkste partijen. In deel 7: CDA.

Wat valt als eerste op:

Een overzichtelijk programma dat bij ieder onderwerp begint met een blokje "wat willen we?", gevolgd door "waarom willen we dat?" en dan de programmapunten op een rij onder "hoe gaan we dat doen?"

 

China

Hoe vaak wordt China genoemd: ik kwam tot elf maal.

 

 • "Landen van buiten de Europese Unie bedreigen onze nationale en Europese veiligheidsbelangen; China, Rusland en Iran in het bijzonder."
 • Een Europees investeringspakket voor niet-EU-landen dat als alternatief moet dienen voor "de groeiende Chinese invloed op deze continenten, niet zelden via Chinese wurgleningen".

 

Geopolitiek

 • Een Europese Veiligheidsraad bestaande uit de regeringsleiders van de EU-lidstaten aangevuld met die van andere Europese landen zoals Groot-Brittannië, Noorwegen en IJsland.
 • Intensiever defensiesamenwerken in de vorm van gemeenschappelijke missies, oefeningen, taakverdeling van militaire capaciteit, munitieproductie en gezamenlijke inkoop. Tevens versterking van de Europese defensie-industrie.
 • De trans-Atlantische samenwerking is van vitaal belang voor vrede en veiligheid. Alle lidstaten moeten tenminste 2% van het BNP voor defensie budgetteren. Geen Europees leger.
 • Oekraïne steunen; samenwerking gericht op verdediging en wederopbouw.
 • Een Eurocommissaris voor Defensie, met als taken de integratie van de Europese defensie-industrie, veiligheidsbeleid en bescherming van vitale infrastructuur zoals energie, drinkwater en internettoegang.
 • Het CDA vraagt aandacht voor veiligheidsrisico’s in het gebied rondom de Noordpool en in de ruimte. Een Europese ruimteveiligheidsstrategie is nodig om satellieten te beschermen.
 • Samenwerking met Europese buurlanden voor de bescherming van kritieke infrastructuur ook op zee, zoals internetkabels, (gas)pijpleidingen en offshore-installaties.
 • Strengere controle op de export van gevoelige technologie en kennis via investeringen of samenwerking van Europese bedrijven in andere landen, zoals China.
 • Nieuwe handelsverdragen met derde landen, voor zover deze passen in de geopolitieke en strategische ambities van Europa.
 • Europese Afrika-strategie gericht op vaardigheidsontwikkeling, het versterken van welvaart, welzijn, zelfredzaamheid en democratie.
 • Europese alternatieven voor cloud- en communicatiediensten. Bedrijven die een beveiligingsrisico vormen uit telecom-infrastructuur weren.
 • Europa kan pas als waardengemeenschap functioneren als ze voor vitale levensbehoeften onafhankelijk is van andere landen. "We zien het in ons onvermogen op te treden of zelfs maar te reageren op de verdeel- en heersstrategie die anderen op ons continent hanteren, of die nu uit Beijing komt of uit Moskou".
 • Meer grip op het delven en verwerken van grondstoffen, door meer mijnbouw in de EU en recyclen
 • In de gezondheidszorg inzetten op het aanleggen van strategische voorraden, groepsaankopen en verhoogde eigen productie van medicijnen en medische apparatuur in Europa
 • Tevens strategische voorraden voor aardgas en andere belangrijke grondstoffen.

 

Europa

 • Het Europees Parlement moet individuele commissarissen weg kunnen sturen en verzwaring van het vragenrecht.
 • Het CDA wil het verhuiscircus naar Straatsburg stoppen.
 • Aan het Europees Parlement wordt het initiatiefrecht toegekend om, mits gesteund door een meerderheid van de nationale parlementen.
 • Landen als Oekraïne, Moldavië en de Westelijke Balkan perspectief tot toetreding bieden. In afwachting daarvan nauwer samenwerken bijvoorbeeld op defensie, wederopbouw en anti-corruptie-inspanningen.
 • EU moet sneller sancties kunnen opleggen en optreden bij schendingen van de mensenrechten op basis van een gekwalificeerde meerderheid.

 

Open economie

 • Meer mogelijkheden om bij aanbestedingen Europese bedrijven te selecteren, als er sprake is van oneerlijke concurrentie uit landen met lage lonen, staatssteun en/of om te voorkomen dat bedrijven uit derde landen "zoals China" strategische posities in Europa innemen (die lage lonen is een interessant criterium, gezien het loonniveau in de EU; FS).
 • Bij Europese aanbestedingen mag het creëren van lokale werkgelegenheid als criterium worden gehanteerd. 
 • Groene industriepolitiek: investeren in schone technologieën en energie infrastructuur om de industrie te verduurzamen, minder afhankelijk te worden van andere delen van de wereld en banen in Europa te houden.
 • Kritieke infrastructuur zoals havens, luchthavens of energiesystemen moeten in Europese handen zijn. Er moet een Europese havenstrategie komen om een einde te maken "aan de uitverkoop van onze havens". 
 • Vanwege de verbondenheid met de landen om ons heen moet het in de Europese Unie niet mogelijk zijn dat niet-EU landen vitale energie-infrastructuur beheren of in handen hebben (wat heeft dat met verbondenheid te maken?; FS).
 • Het CDA wil dat de EU-lidstaten meer sturingsmogelijkheden krijgen inzake arbeidsmigratie. Daarbij moeten lidstaten de mogelijkheid hebben om te bepalen welke type arbeidsmigranten – en in welke sector – zij wel en niet willen verwelkomen (dit is dus een beperking van het vrij verkeer van personen; FS).

 

Opmerkelijk

Het CDA wil de fiets en fietsgebruik inzetten als exportproduct. En de EU moet een Super League dwarsbomen om de Europese voetbalcultuur te beschermen.

 

Conclusie

Niet een heel ambitieus Europees programma, dat de boeren en regio niet vergeet. Het CDA wil niet minder of meer Europa, maar dat veel hetzelfde blijft. In het nationaal programma stond nog dat het CDA af wil van unanimiteit bij besluiten van de Europese Raad over buitenlands beleid; daar is in het Europees programma niets van terug te vinden.

Wat China betreft blijft het CDA angstig voor Chinese invloed en wil daarom een rem op Europese investeringen in kritieke infrastructuur.

 

 

 
Mag ik je iets vragen?: op mijn blog vind je de achtergronden bij het nieuws en ontwikkelingen in China. En ik pluis de verkiezingsprogramma's graag voor je uit. Je kunt mij helpen mijn werk te blijven doen door vrijwillig een donatie te doen via PayPal of met creditcard. Voor de mensen die dat al deden: bedankt!
 
dinsdag 4 juni 2024


Gerelateerde onderwerpen:

Kieswijzer: het PVV-programma voor Europa (1)
Kieswijzer: het GL-PvdA-programma voor Europa (2)
Kieswijzer: het VVD-programma voor Europa (3)
Kieswijzer: het NSC-programma voor Europa (4)
Kieswijzer: het D66-programma voor Europa (5)
Kieswijzer: het BBB-programma voor Europa (6)
Ga je in oktober mee met onze Chinareis?

Over Blogaap

China-deskundige Fred Sengers publiceert op Blogaap.nl over het nieuws en de belangrijkste ontwikkelingen uit en over China op politiek, economisch en cultureel gebied. 

Hij publiceert en spreekt over China in de media, geeft gastcolleges op hogescholen en universiteiten en is tevens dagvoorzitter en spreker op congressen en seminars. Staat desgevraagd weleens organisaties die met China hebben te maken met raad en daad bij.

Lees verder