economie cultuur politiek RSS

Einde aan voedselproductie op vervuilde grond

De Chinese overheid gaat het verbouwen van voedsel op ernstig vervuilde grond verbieden. Bovendien moeten de oorzaken van de vervuiling strenger worden aangepakt.

Steeds meer voedsel is verontreinigd met zware metalen, doordat de bodem en irrigatiewater van landbouwgrond is vervuild. Op de meest vervuilde landbouwgrond mogen voortaan geen voedselproducten meer worden verbouwd. Bovendien worden vervuilende landbouwmethoden in de buurt van drinkwaterbronnen verboden.

Dat melden landbouwautoriteiten in Beijing woensdag aan staatsmedia. De nieuwe aanpak begint met een pilotproject, maar moet gedurende het komende jaar in heel China worden ingevoerd.

 

Planten die vervuiling opnemen

Onduidelijk is hoeveel grond de Chinese autoriteiten aan de voedselproductie denken te onttrekken. Uit eerder onderzoek is gebleken dat 3,3 miljoen hectare landbouwgrond is verontreinigd, ongeveer 2 procent van het totale landbouwareaal van China. Soms weigeren boeren de producten te eten die ze zelf verbouwen.

Op de grond mogen wel andere landbouwproducten worden verbouwd, zolang die maar niet in de voedselketen terecht komen, zoals bosbouw en sierteelt. De nadruk moet daarbij worden gelegd op gewassen die de verontreiniging opnemen.

 

Ineffectieve productie

China kampt met enorme milieuproblemen, die via de landbouw letterlijk op het bord van alle Chinezen belanden. Voor een deel is deze afkomstig van vervuilende industrie (en tekortschietende milieucontrole) in de buurt van boerderijen. China investeerde de afgelopen drie jaar 9,7 miljard yuan (1,1 miljard euro) in het sluiten of verplaatsen van vervuilende industrie uit landbouwgebied.

Maar ook de landbouw zelf is een bron van vervuiling. Nergens ter wereld worden zoveel kunstmest en pesticides gebruikt per hectare. Ook blijft er veel landbouwfolie achter op het land, waardoor plastics in het milieu komen. Volgens de landbouwautoriteiten moeten Chinese boeren minderen met kunstmest en landbouwgif door kweekmethodes te standaardiseren. Genetische manipulatie moet gewassen sterker maken, waardoor minder kunstmest en gif nodig is. Ook moet worden onderzocht of vervanging door biologische teeltmethoden mogelijk is.

 

Voedselzekerheid gegarandeerd

China's politieke top heeft juist een belofte gedaan om de komende jaren de voedselzekerheid van zijn bevolking te garanderen. Dat het zich kan veroorloven een deel van het landbouwareaal voortaan links te laten liggen, komt omdat de opbrengst per hectare steeds hoger wordt.

Afgelopen jaar bereikte de productie van granen, zoals rijst, tarwe en mais, een recordhoogte van 600 miljoen ton. Daardoor wordt niet verwacht dat het nieuwe beleid leidt tot schaarste of prijsverhogingen van voedsel.

donderdag 23 januari 2014


Gerelateerde onderwerpen:

China gaat grondvervuiling onderzoeken
'Traditionele medicatie verontreinigd met landbouwgif'
Het is officieel: water China is vervuild

Over Blogaap

China-deskundige Fred Sengers publiceert op Blogaap.nl over het nieuws en de belangrijkste ontwikkelingen uit en over China op politiek, economisch en cultureel gebied. 

Hij publiceert en spreekt over China in de media, geeft gastcolleges op hogescholen en universiteiten en is tevens dagvoorzitter en spreker op congressen en seminars. Staat desgevraagd weleens organisaties die met China hebben te maken met raad en daad bij.

Lees verder