economie cultuur politiek RSS

'Panda terug op lijst bedreigde dieren'

'Panda terug op lijst bedreigde dieren'

De reuzenpanda is te snel van de lijst met bedreigde diersoorten gehaald, zeggen onderzoekers. De leefomgeving van wilde panda's staat er slechter voor dan gedacht en toerisme vormt een nieuwe bedreiging.

Een team van wetenschappers uit China en de Verenigde Staten wil dat de reuzenpanda opnieuw op de lijst van bedreigde diersoorten wordt opgenomen. Daarvoor pleiten zij in een artikel dat dinsdag verscheen in het tijdschrift Nature Ecology & Evolution. Volgens de onderzoekers is hun habitat er momenteel slechter aan toe dan in 1988, toen de panda als bedreigde diersoort werd erkend.

Voor hun onderzoek maakten zij voor het eerst gebruik van satellietbeelden om de leefgebieden van de panda's nauwkeurig vast te leggen. Die zijn in de periode 1976 tot 2001 met 4,9 procent afgenomen. Recente inspanningen van de Chinese overheid om de pandahabitat te beschermen en uit te breiden hebben dat verlies niet goedgemaakt. In de periode 2001 tot nu groeide de leefgebieden met slechts 0,4 procent.

 

Pandahabitat

De grote bedreiging van de panda's is versnippering van hun leefomgeving, door bosbouw en de aanleg van infrastructuur. De onderzoekers onderscheiden 30 pandapopulaties in drie provincies: Sichuan, Shaanxi en Gansu. In 18 daarvan leven er tien panda's of minder. De onderzoekers verwachten dat deze populaties niet zonder hulp kunnen overleven.

Zij pleiten dan ook voor de aanleg van groene corridors waardoor geïsoleerde populaties met elkaar worden verbonden. Wildviaducten zoals we die in Nederland ook kennen, moeten het mogelijk maken dat de panda's drukke verkeersaders kunnen passeren.

 

Pandatoerisme

De International Union for Conservation of Nature veranderde de status van de reuzenpanda vorig jaar op een internationale lijst van bedreigde diersoorten van 'bedreigd' naar 'kwetsbaar'. Volgens de natuurbeschermingsorganisatie gaat het zo goed met de reuzenpanda, dat de soort niet langer met uitsterven wordt bedreigd. Volgens tellingen in 2014 leven er 1.864 panda's in het wild en 422 in fokcentra. Rond de eeuwwisseling waren dat er nog ongeveer 1.100.

De Chinese regering maakte in maart bekend dat het 67 natuurgebieden samenvoegt om zo in 2020 een gigantisch nationaal park voor reuzenpanda's te creëeren. Dat kan zeker bijdragen aan het behoud van de panda's, zeggen de onderzoekers, maar toerisme vormt een nieuw gevaar. Lokale overheden proberen toeristen naar het pandaleefgebied te trekken, maar de panda is zeer gevoelig voor verstoring. "Waar de mens komt, verdwijnt de panda", waarschuwen de onderzoekers.

dinsdag 26 september 2017


Gerelateerde onderwerpen:

Panda krijgt eindelijk nationaal park
Reuzenpanda van lijst bedreigde diersoorten
Panda's hebben andere smaak dan verzorgers

Over Blogaap

China-deskundige Fred Sengers publiceert op Blogaap.nl over het nieuws en de belangrijkste ontwikkelingen uit en over China op politiek, economisch en cultureel gebied. 

Hij publiceert en spreekt over China in de media, geeft gastcolleges op hogescholen en universiteiten en is tevens dagvoorzitter en spreker op congressen en seminars. Staat desgevraagd weleens organisaties die met China hebben te maken met raad en daad bij.

Lees verder