economie cultuur politiek RSS

Dagen van Hemels Paleis nummer 1 zijn geteld

Dagen van Hemels Paleis nummer 1 zijn geteld

Het Chinese ruimtestation Tiangong-1 zal binnenkort terugkeren in de atmosfeer. Omdat de controle over het ruimtevaartuig is verloren, kan het Chinese ruimtevaartbureau niet garanderen dat het boven de oceaan neerstort.

Ruimtevaartdeskundigen hebben berekend dat de Tiangong-1 ergens tussen dinsdag 27 maart en zondag 8 april op aarde terugkeert. Waarschijnlijk zal het grootste deel van het ruimtestation daarbij in de dampkring verbranden. Maar minstens zo waarschijnlijk is dat enkele brokstukken op het aardoppervlak zullen neerstorten.

Op basis van het huidige pad is berekend dat dit overal tussen 43 graden noorder- en 43 graden zuiderbreedte kan zijn. Nederland ligt daarbuiten, maar Zuid-Europa niet, evenmin als grote stukken land in Noord- en Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië, geheel Afrika en Australië. Maar omdat er nou eenmaal veel meer zee dan land op aarde is, is de kans dat brokstukken in de oceaan eindigen het grootst. Al blijft er een theoretische kans dat brokstukken op zeeschepen of vliegtuigen terecht komen.

 

Experimenteel ruimtelab

Tiangong-1 (letterlijke betekenis: Hemels Paleis) werd op 29 september 2011 in een baan om de aarde gebracht. Drie keer is er een Shenzhou-ruimtecapsule aangekoppeld. Het Chinese ruimtevaartagentschap wilde er ervaring mee opdoen om later een permanent ruimtestation te kunnen lanceren.

Tiangong-1 is dan ook niet zo groot. Het is tien bij drie meter en weegt 8,5 ton. Net genoeg ruimte voor twee taikonauten om er te verblijven en wat experimenten te doen. Ter vergelijking: het International Space Station weegt 400 ton en biedt evenveel ruimte als een flinke eengezins-woning.

 

Stuurraketten

In maart 2016 begon Tiangong-1 naar aarde terug te vallen. Dit is op zichzelf niet ongebruikelijk voor objecten in de ruimte die hun functie hebben verloren. Tevoren werd de levensduur van het ruimtelaboratorium op één tot twee jaar geschat. Maar omdat de module steeds sneller begon te dalen, doken al snel berichten op dat de stuurraketten niet meer werkten en het station met een ongecontroleerde val naar aarde bezig was.

Pas maanden later erkende het Chinese ruimtevaartbureau dat het de controle over het Hemels Paleis nummer 1 was verloren; hoewel dat later ook weer werd ontkend. Dat betekent dat een geplande terugkeer in de atmosfeer boven de Stille Oceaan niet meer mogelijk is; hier is de kans op persoonlijke ongelukken het kleinst.

 

Zwerfvuil

China heeft nooit mededelingen gedaan over de materialen die voor Tiangong-1 zijn aangewend. Dat maakt het moeilijk te voorspellen hoeveel in de dampkring zal verbranden. Maar aangenomen wordt dat zijn titanium tanks met de giftige brandstof hydrazine de grootste kans hebben een gloeiend hete val door de dampkring te overleven.

Voorzover bekend is tot nu toe pas één persoon geraakt door ruimteafval dat terugkeerde op aarde; zij raakte hierbij niet gewond. In 1979 kreeg NASA een boete van 400 Australische dollars wegens het verspreiden van zwerfvuil, nadat onverbrande resten van het ruimtelaboratrium Skylab in West-Australië terecht waren gekomen.

 

Ambitieus ruimtevaartprogramma

In september 2016 lanceerde China de Tiangong-2; iets groter dan zijn voorganger, maar ook een experimenteel ruimtestation. In 2022 staat de lancering van Tiangong-3 gepland; een permanent bemand ruimtestation waar taikonauten elkaar aflossen.

China heeft een ambitieus ruimtevaartprogramma opgetuigd en lanceert tientallen raketten per jaar. De meeste zijn bedoeld om satellieten in een baan om de aarde te brengen, bijvoorbeeld voor communicatie of gps-navigatie. Maar ook militaire toepassingen zijn belangrijk; spionage en satelliet killers. Voor komend jaar staat een maanmissie gepland.

UPDATE - Tiangong-1 is maandagochtend vroeg onze tijd teruggekeerd in de dampkring boven de Stille Oceaan, ten noordwesten van Tahiti. Onduidelijk is of het ruimtestation daarbij helemaal is verbrand of dat er ook delen in de oceaan terecht zijn gekomen.

vrijdag 9 maart 2018


Gerelateerde onderwerpen:

China overweegt Mars-basis voor mens en robots
Chinese Marsmissie in 2020
Taikonauten onderweg naar nieuw ruimtestation

Over Blogaap

China-deskundige Fred Sengers publiceert op Blogaap.nl over het nieuws en de belangrijkste ontwikkelingen uit en over China op politiek, economisch en cultureel gebied. 

Hij publiceert en spreekt over China in de media, geeft gastcolleges op hogescholen en universiteiten en is tevens dagvoorzitter en spreker op congressen en seminars. Staat desgevraagd weleens organisaties die met China hebben te maken met raad en daad bij.

Lees verder