economie cultuur politiek RSS

AIIB confereert over Euraziatische connectiviteit

AIIB confereert over Euraziatische connectiviteit

Vrijdag en zaterdag vergaderen bijna honderd lidstaten van de Aziatische Infrastructuur Investeringsbank (AIIB) in het conferentiecentrum van Luxemburg. Het is voor het eerst dat de jaarvergadering buiten Azië plaatsvindt.

De ontwikkelingsbank is in januari 2016 van start gegaan met investeringsgeld verzamelen om projecten op het gebied van energievoorziening, infrastructuur en duurzame steden te kunnen financieren. Sinds de oprichting hebben 97 landen zich aangesloten bij de AIIB, waaronder Nederland. Alle deelnemende landen leggen een deel cash in; een (veel groter deel) is een garantiestelling.

Hoewel de behoefte aan financiering van infrastructuur in Azië enorm is, komt de kredietstroom maar moeizaam op gang. In de eerste drie jaar is voor 7,5 miljard dollar aan krediet verstrekt voor 36 projecten in 13 lidstaten. Daarbij wordt Azië ruim gedefinieerd; ook Egypte en Turkije behoren tot de landen die met AIIB-krediet projecten uitvoeren.

 

Kredietportfolio

In het lopende jaar moeten daar vijftien tot twintig projecten bijkomen, samen goed voor 3,5 tot 4,5 miljard dollar aan krediet, meldt AIIB. Dat is nog niet veel gezien de ambitie een oorlogskas van 100 miljard dollar te vormen. Daarvan zijn vijf aanvragen inmiddels gehonoreerd, zoals de bouw van een waterkrachtcentrale in Nepal en verbetering van wegen in Laos.

Hoewel China, initiatiefnemer van de AIIB, bij de oprichting te kennen had gegeven zelf geen beroep op kredieten te doen, is in 2017 een omvangrijk project in Beijing gefinancierd. Het gaat om de ombouw van verwarming door steenkolen naar aardgas voor 216.000 woningen waarmee een krediet van 250 miljoen dollar is gemoeid. De AIIB-leiding heeft inmiddels aangegeven dat zij meer projecten in China wil gaan financieren.

 

Interconnectiviteit Europa en Azië

De jaarvergadering wordt voor het eerst buiten Azië gehouden. Luxemburg is gekozen omdat dit het eerste Europese land was dat zich aan AIIB commiteerde. Het thema is connectiviteit en samenwerking. Daarbij liggen ook kansen voor Europese projecten die de verbinding met Azië verbeteren, zei Joachin Amsberg, vice-president van de AIIB, in een interview met Chinese media. Hij denkt daarbij aan investeringen in havens en spoorwegen. Nederland wordt in Luxemburg door een hoge ambtenaar vertegenwoordigd: Christiaan Rebergen, de thesaurier-generaal van het ministerie van Financiën.

Milieuorganisaties grijpen de conferentie aan om te demonstreren. Zij vinden dat de AIIB zijn belofte om te investeren in duurzaamheid niet nakomt en teveel geld steekt in fossiele brandstoffen.

donderdag 11 juli 2019


Gerelateerde onderwerpen:

AIIB van start; China zal niet zelf lenen
Taiwan voorlopig niet welkom bij AIIB
AIIB wordt slank, schoon en (dollar)groen

Over Blogaap

China-deskundige Fred Sengers publiceert op Blogaap.nl over het nieuws en de belangrijkste ontwikkelingen uit en over China op politiek, economisch en cultureel gebied. 

Hij publiceert en spreekt over China in de media, geeft gastcolleges op hogescholen en universiteiten en is tevens dagvoorzitter en spreker op congressen en seminars. Staat desgevraagd weleens organisaties die met China hebben te maken met raad en daad bij.

Lees verder