economie cultuur politiek RSS

Kieswijzer: het CDA-programma over China

Kieswijzer: het CDA-programma over China

Op woensdag 17 maart zijn er Tweedekamerverkiezingen. Wat staat er in de verkiezingsprogramma's over onze relatie met China, geopolitiek en onze open economie? In deel 3 de derde partij van het land op dit moment: het CDA.

 

 

CDA (huidig zetelaantal: 19)

 

Hoe vaak wordt China genoemd?: 8 keer.

 

Wat valt als eerste op?: voor een partij die zich de afgelopen vier jaar zo Chinafobisch heeft gemanifesteerd, zie je daar weinig in het verkiezingsprogramma van terug.

 

Wat zijn de belangrijkste punten?:

 • Investeren in wetenschappelijk onderzoek tot het niveau van de Europese doelstelling van 2,5% BBP. In het topsectorenbeleid komt de nadruk te liggen op nieuwe ‘sleuteltechnologieën’ voor onze economie. 
 • Opleidingen in de bachelorfase zijn in principe in het Nederlands. De masteropleiding kan aansluiten bij de gangbare taal in het vakgebied. Studenten uit het buitenland prikkelen langer hier te blijven
 • In Europees verband een Made in Europe-strategie ontwikkelen om de levering van vitale producten en diensten in de maakindustrie, zorg, agrifood en (defensie-)technologie veilig te stellen. Waar nodig wordt de productie en maakindustrie teruggehaald om onze strategische autonomie te vergroten en de afhankelijkheid van derde landen te beperken, ook als dat duurder is (ga van dat laatste maar uit; FS). 
 • Een Protected by Europe-strategie om te voorkomen dat vitale sectoren en diensten als havens, landbouwgrond of de productie van medicijnen in buitenlandse handen vallen. 
 • Waar nodig worden Europese mededingingsregels aangepast om de (internationale) concurrentiepositie van Europese bedrijven te versterken en worden de staatsteunregels ook van toepassing op bedrijven van buiten Europa. 
 • Het CDA wil een versoepeling van Europese aanbestedingsregels, zodat investeringen met belastinggeld ten goede komen aan bedrijven in Nederland of Europa. 
 • Een gelijk speelveld voor bedrijven is de inzet in Europa en in de onderhandelingen over nieuwe handelsverdragen met andere landen. 
 • Zoveel mogelijk stoppen met exporteren van afval naar landen als China (dit is feitelijk al het geval omdat China het niet meer wil importeren; FS).
 • Aandacht voor de strategische waarde van de agrarische sector. Op wereldschaal azen landen als China op onze agrarische technologie en productiecapaciteit, terwijl met de groei van de wereldbevolking voedsel- zekerheid en voedselveiligheid steeds grotere vraagstukken worden. Eigen markt, voedselkwaliteit en productie beschermen. 
 • Vraagstukken als klimaatverandering, migratie, vrede en veiligheid vragen om nieuwe internationale consensus en intensieve diplomatieke samenwerking. Europa moet als wereldspeler op eigen kracht haar positie bepalen om de Europese manier van leven en onze veiligheid en welvaart te beschermen. Dat vraagt om een zelfbewuste Europese Unie die voor meer staat dan de interne markt alleen. 
 • Afschaffen van het vetorecht van EU-leden bij het veroordelen van mensenrechtenschendingen en het opstellen van sanctielijsten. Zo voorkomen dat een lidstaat kritiek op en sancties tegen landen als China en Rusland kan tegenhouden. 
 • In de China-strategie van Nederland het CDA meer aandacht voor bescherming van intellectueel eigendom van bedrijven en universiteiten, handelsvoorwaarden en individuele mensenrechten. 
 • Bescherming van rechten van de mens wereldwijd is speerpunt Nederlandse diplomatieInternationale coalitie tegen de geloofsvervolging, waaronder christenvervolging. 
 • Het CDA wil een meerjarig cybersecurityprogramma onder leiding van een aparte Nationale Cybersecurity Coo?rdinator. 
 • Versterking van inlichtingen en veiligheidsdiensten tegen de digitale en geopolitieke dreigingen uit landen als Rusland en China. Concentreren van het Defensie Cyber commando en het Nationale Cybersecurity Centrum in een Cyberhub. Waar nodig wordt de WIV aangepast om de effectiviteit van de diensten te vergroten.

 

Conclusie: veel oorspronkelijke ideetjes. Het CDA heeft opgegeven China te veranderen en om toch een gelijk economisch speelveld te creëren moet Europa wat meer op China gaan lijken.

 

De volgende keer: het verkiezingsprogramma van D66.

vrijdag 12 februari 2021


Gerelateerde onderwerpen:

Kieswijzer: het PVV-programma over China
Kieswijzer: het VVD-programma over China

Over Blogaap

China-deskundige Fred Sengers publiceert op Blogaap.nl over het nieuws en de belangrijkste ontwikkelingen uit en over China op politiek, economisch en cultureel gebied. 

Hij publiceert en spreekt over China in de media, geeft gastcolleges op hogescholen en universiteiten en is tevens dagvoorzitter en spreker op congressen en seminars. Staat desgevraagd weleens organisaties die met China hebben te maken met raad en daad bij.

Lees verder