economie cultuur politiek RSS

Kieswijzer: het D66-programma over China

Kieswijzer: het D66-programma over China

Op woensdag 17 maart zijn er Tweedekamerverkiezingen. Wat staat er in de verkiezingsprogramma's over onze relatie met China, geopolitiek en onze open economie? In deel 4: D66.

 

 

 

 

 

D66 (huidig zetelaantal: 19)

 

Hoe vaak wordt China genoemd?: gek genoeg laat het D66-programma zich niet machinaal doorzoeken op het woord China (i.t.t. bijvoorbeeld Duitsland). Maar China wordt zes keer genoemd.

 

Wat valt als eerste op?: wat een dik en gedetailleerd programma.

 

Wat zijn de belangrijkste punten?:

 • Verhoging vaste budget voor onderzoek en innovatie tot de Lissabon-doelstelling van 3 procent van het BNP. Een fors deel gaat naar universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen t.b.v. excellent onderzoek.
 • De EU moet concurrerend zijn met de VS en China op het gebied van nieuwe sleuteltechnologieën, zoals 5G en kwantumtechnologie.
 • Internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie. Ambassades inzetten om voor sleuteltechnologieën internationale partners te zoeken (geldt dat ook voor Chinese partners?; FS)
 • Versoepelen criteria om een werkvergunning te krijgen voor schaars talent. 
 • Invoering van een CO2-tarief aan de Europese grens, zodat bedrijven van buiten de EU op dezelfde klimaatvoorwaarden concurreren op de Europese markt. 
 • Een revolutie in de landbouw richting kringlooplandbouw.
 • D66 staat niet toe dat websites en diensten door buitenlandse overheden worden geblokkeerd (#hoedan; FS)
 • Verbod op door buitenlandse overheden gefinancierd onderwijs (dit zou de Confucius Instituten raken; FS). 
 • Afschaffing van het vetorecht van lidstaten in het Europees buitenlandbeleid. Zo kan de EU een sterkere speler worden op het wereldtoneel. 
 • Europa stelt een lijst op van cruciale voorzieningen waarin het zelfvoorzienend moet zijn, zoals geneesmiddelen en medische beschermingsmiddelen, en organiseert en verdeelt productie en voorraadvorming tussen de lidstaten. 
 • Nederland zet zich in voor wereldwijde versterking van mensenrechten. D66 wil het Europese sanctieregime (Magnitsky-wetgeving) gebruiken om mensenrechtenschenders buiten de EU gestraft kunnen worden in hun portemonnee en reizen naar de EU niet meer mogelijk is (China wordt hier expliciet genoemd; FS).
 • Nederland beschermt nieuwkomers die te maken hebben met intimidatie vanuit hun land van oorsprong. Zij krijgen hulp om ervoor te zorgen dat andere overheden hen niet meer kunnen benaderen. 
 • Meer geld voor diplomatieke posten. De staf op ambassades wordt uitgebreid, met name op strategische plaatsen zoals landen met groeiende economieën. 
 • D66 wil een EU-ruimtestrategie. Hierbij hoort onder andere wetgeving over oorlogvoering in de ruimte.

 

Conclusie: verkiezingen worden niet gewonnen (of verloren) met buitenlandbeleid, zeker niet in Nederland. Dat begrijpt D66 ondanks zijn kosmopolitische imago heel goed.

 

Volgende keer: het verkiezingsprogramma van GroenLinks.

 

dinsdag 16 februari 2021


Gerelateerde onderwerpen:

Kieswijzer: het VVD-programma over China
Kieswijzer: het PVV-programma over China
Kieswijzer: het CDA-programma over China

Over Blogaap

China-deskundige Fred Sengers publiceert op Blogaap.nl over het nieuws en de belangrijkste ontwikkelingen uit en over China op politiek, economisch en cultureel gebied. 

Hij publiceert en spreekt over China in de media, geeft gastcolleges op hogescholen en universiteiten en is tevens dagvoorzitter en spreker op congressen en seminars. Staat desgevraagd weleens organisaties die met China hebben te maken met raad en daad bij.

Lees verder