economie cultuur politiek RSS

Kieswijzer: het GL-programma over China

Kieswijzer: het GL-programma over China

Op woensdag 17 maart zijn er Tweedekamerverkiezingen. Wat staat er in de verkiezingsprogramma's over onze relatie met China, geopolitiek en onze open economie? In deel 5: GroenLinks.

GroenLinks (huidig zetelaantal: 14)

 

Hoe vaak wordt China genoemd?: vier keer.

 

Wat valt als eerste op?: GroenLinks heeft ambities om de wereld te veranderen. En dan bedoel ik ook echt de wereld, he. Niet alleen Nederland.

 

Belangrijkste punten:

 • GroenLinks kiest voor globalisering waarin "naïef economisme en ongelimiteerde vrijhandel" worden vervangen door internationale solidariteit, mondiaal klimaatbeleid, bescherming van mensenrechten en strategische onafhankelijkheid.
 • Herwaardering van de maakindustrie in Nederland en Europa, waardoor producten niet meer over lange afstand hoeven getransporteerd en Nederland in een crisis minder afhankelijk is van het buitenland. Producten met een groot publiek belang, zoals vaccins, medicijnen en mondkapjes, moeten in Nederland of Europa worden gemaakt.
 • Om uit de coronacrisis te komen, investeert de Europese Unie in de economie en de banen van de toekomst. De Europese Green Deal en de Digitale Agenda vormen daarvoor de basis.
 • Er komt een Klimaatfonds van 60 miljard, deels voor onderzoek en innovatie. GroenLinks wil "ernaar streven" om 3 procent van ons nationaal inkomen te besteden aan onderzoek en innovatie. 
 • Nederland moet koploper in groene waterstof worden. Investeren in kennis, innovatie en infrastructuur en bedrijven stimuleren te elektrificeren en over te stappen van fossiel naar groene waterstof.
 • Financiële ondersteuning voor boeren die omschakelen naar natuurinclusieve landbouw en hun veestapel inkrimpen. Halvering van de veestapel en 25 procent biologische landbouw in Nederland in 2030 (dit gaat uiteraard gevolgen hebben voor de export van voedsel bv naar China; FS)
 • Handelsakkoorden moeten voldoen aan internationale standaarden, zoals de duurzame ontwikkeldoelen van de VN en de OECD-richtlijnen voor eerlijke handel. Dat betekent: transparantie over de hele productieketen, leefbare lonen, veilige arbeidsomstandigheden, aandacht voor dierenwelzijn en het respecteren van mensenrechten. 
 • Transparante partijfinanciering. Alle grote giften moeten openbaar en herleidbaar zijn. Donaties van buiten de Europese Economische Regio zijn verboden.
 • Meer mogelijkheden voor arbeidsmigratie van buiten de EU.
 • De EU moet een sterker front vormen tegen bedreigingen vanuit landen als China en Rusland. Tegelijk moet de EU onafhankelijker worden van de Verenigde Staten, ongeacht wie er in het Witte Huis zit. Om het buitenlandbeleid van de EU krachtdadiger en effectiever te maken, worden nationale veto’s afgeschaft. Nederland investeert in nieuwe bondgenootschappen met gelijkgezinde landen en regio’s, zowel binnen als buiten de EU (nieuwe bondgenootschappen gaat aanmerkelijk verder dan coalities; FS). 
 • GroenLinks wil een gezamenlijke EU-zetel in de VN-Veiligheidsraad. Nederland zet zich in voor de versterking van niet-militaire middelen van de EU ten behoeve van conflictpreventie, diplomatie en civiele vredesmissies. 
 • Toewerken naar een Europees leger. Taakspecialisatie van nationale krijgsmachten; voor Nederland de marine.
 • Daarnaast zet Nederland in op het tegengaan van onlineoorlog (’cyberwar’) en de beveiliging van informatie. De Nederlandse overheid investeert in defensieve capaciteiten om vitale infrastructuur te beschermen tegen cyberaanvallen (dus geen offensieve capaciteiten, die andere partijen propageren; FS). 
 • GroenLinks slaat een pacifistische toon aan. Nederland ondertekent het VN-verdrag tot een verbod op kernwapens. De EU moet het initiatief nemen tot wederzijdse ontwapening, waarbij kernmachten als China, India Rusland en de Verenigde Staten worden betrokken. Nederland streeft naar internationale afspraken over de inzet van nieuwe wapensystemen, zoals bewapende drones en cyberaanvallen. Een internationaal verbod op autonome wapensystemen.
 • Technologie en apparatuur voor cybersurveillance gaan onder het wapenexportbeleid vallen. 
 • Versterking van de diplomatieke dienst. Mensenrechten vormen de hoeksteen van het Nederlandse buitenlandbeleid. Wereldwijd ondersteunen van bewegingen die strijden voor democratie, rechtsstaat en persvrijheid. De ambassades zetten zich ter plaatse in voor de bescherming van mensenrechten (Oeh, dit gaat een hoop gedonder geven; FS).

 

Conclusie: idealisme is niet dood. Bij GroenLinks floreert het nog.

 

Volgende keer: het verkiezingsprogramma van de SP.

woensdag 17 februari 2021


Gerelateerde onderwerpen:

Kieswijzer: het VVD-programma over China
Kieswijzer: het PVV-programma over China
Kieswijzer: het CDA-programma over China
Kieswijzer: het D66-programma over China

Over Blogaap

China-deskundige Fred Sengers publiceert op Blogaap.nl over het nieuws en de belangrijkste ontwikkelingen uit en over China op politiek, economisch en cultureel gebied. 

Hij publiceert en spreekt over China in de media, geeft gastcolleges op hogescholen en universiteiten en is tevens dagvoorzitter en spreker op congressen en seminars. Staat desgevraagd weleens organisaties die met China hebben te maken met raad en daad bij.

Lees verder