economie cultuur politiek RSS

Kieswijzer: het SP-programma over China

Kieswijzer: het SP-programma over China

Op woensdag 17 maart zijn er Tweedekamerverkiezingen. Wat staat er in de verkiezingsprogramma's over onze relatie met China, geopolitiek en onze open economie? In deel 6: SP.

SP (huidig zetelaantal: 14)

 

Hoe vaak wordt China genoemd?: nul keer.

 

Wat valt op: je ziet niet vaak meer een verkiezingsprogramma waarin het woord klassenstrijd staat (al is het dan een woordspeling in de onderwijssectie).

 

Belangrijkste punten:

  • Politieke partijen moeten volledige openheid geven over alle giften. Een verbod op sponsoring door bedrijven en financiering uit het buitenland. Bestuurders moeten openheid geven over al hun contacten met lobbyisten.
  • De SP verzet zich tegen handelsverdragen met privileges voor buitenlandse investeerders, zoals TTIP en CETA. "Winstbejag van de rijken ten koste van de voedselveiligheid, de mensenrechten en een schoon milieu accepteren we niet." De Europese Unie sluit geen handelsverdragen zonder toestemming van de parlementen van alle lidstaten. Grote handelsverdragen worden in een bindend referendum aan de bevolking voorgelegd. 
  • Met een Green New Deal de strijd aanbinden met de klimaatcrisis, de wooncrisis, de economische crisis en sociale ongelijkheid. Het klimaatdoel wordt aangescherpt. Privatisering van de energievoorziening om meer duurzame energie te kunnen opwekken.
  • Een nationaal onderzoeksfonds geneesmiddelen moet de afhankelijkheid van Big Farma verminderen. Aanleg van een strategische voorraad van beschermingsmiddelen en cruciale medicijnen.
  • Een streep door de bio­industrie. Minder transport over de wereld en meer regionale productie. Een stevige beperking van de veestapel is nodig om verdere milieu­ en klimaatschade tegen te gaan. 
  • De SP streeft naar een nieuw Europees Verdrag waarin bevoegdheden aan de lidstaten wordt teruggegeven. Afschaffing van de euro.
  • Einde aan "de strategie van de permanente oorlog." "De NAVO moet niet meer opereren als een agressieve interventiemacht." Er moet een nieuwe internatio­nale veiligheidsstructuur onder leiding van de Verenigde Naties komen. Geen nieuwe onderzeeërs of extra JSF's. Alle bestaande Amerikaanse kernwapens op Nederlands grondgebied terugsturen (betekent dit ook het einde van het NAVO-lidmaatschap?; FS).
  • De bescherming van de mensenrechten is het uitgangspunt in het buitenlandbeleid en tevens kernpunt van handelsverdragen. De SP wil dat Nederland zich inzet voor activisten en organisaties die door hun strijd voor de mensenrechten in de problemen komen en volkeren en groepen die elders in de wereld worden uitgebuit en onderdrukt. 
  • Bedrijven in ons land en ook de hoofdkantoren van buitenlandse bedrijven worden hier beboet als er sprake is van misstanden die zijzelf of toeleveranciers elders in de wereld veroorzaken.
  • Expats gaan meer belasting betalen.

 

Conclusie: aan dit programma van de voormalige maoïstische partij kunnen de leiders in Beijing nog een voorbeeld nemen.

 

Volgende keer beginnen we met de kleine partijtjes, als eerste de PvdA.

zaterdag 20 februari 2021


Gerelateerde onderwerpen:

Kieswijzer: het VVD-programma over China
Kieswijzer: het PVV-programma over China
Kieswijzer: het CDA-programma over China
Kieswijzer: het D66-programma over China
Kieswijzer: het GL-programma over China

Over Blogaap

China-deskundige Fred Sengers publiceert op Blogaap.nl over het nieuws en de belangrijkste ontwikkelingen uit en over China op politiek, economisch en cultureel gebied. 

Hij publiceert en spreekt over China in de media, geeft gastcolleges op hogescholen en universiteiten en is tevens dagvoorzitter en spreker op congressen en seminars. Staat desgevraagd weleens organisaties die met China hebben te maken met raad en daad bij.

Lees verder