economie cultuur politiek RSS

Kieswijzer: het CU-programma over China

Kieswijzer: het CU-programma over China

Op woensdag 17 maart zijn er Tweedekamerverkiezingen. Wat staat er in de verkiezingsprogramma's over onze relatie met China, geopolitiek en onze open economie? In deel 8: de ChristenUnie.

 

ChristenUnie (huidig zetelaantal: 5)

 

Hoe vaak wordt China genoemd?: zes keer.

 

Wat valt als eerste op?: de ChristenUnie weet als de beste wat van zijn achterban wil horen. Die punten liggen dicht bij huis.

 

Belangrijkste punten:

 • Onafhankelijk toezicht op partijfinanciering. Inmenging van buitenlandse mogendheden en financieel invloedrijke internationale organisaties wordt geweerd uit partijen en uit het verkiezingsproces.
 • Een Europese strategie om onafhankelijker te worden "van een land als China" als het gaat om de productie van essentiële producten, zoals medische hulpmiddelen. Cruciale productieketens worden gespreid over verschillende landen of productieketens worden teruggehaald naar Europa. 
 • De bescherming van digitale infrastructuur voor bijvoorbeeld drinkwater, elektriciteit, internet en betalingsverkeer tegen buitenlandse invloeden en digitale inmenging wordt wettelijk geborgd. 
 • Investeringen in de energietransitie, de technologie van de toekomst (quantumtechnologie, fotonica en nanotechnologie) en een schaalsprong van het openbaar vervoer.
 • De Lissabon-doelstelling om 3% van ons nationaal inkomen aan onderzoek en innovatie te besteden is een goede ambitie. 
 • De CU wil dat de Europese Unie strenger optreedt tegen oneerlijke concurrentie en staatssteun en de maakindustrie tegen dumping beschermt. 
 • De enorme marktmacht waarmee grote Big Tech spelers uit de VS en China als monopolisten en poortwachters het Europese speelveld betreden bedreigt onze economie, democratie en maatschappij. Experimenten hoe hierop te reageren zijn nodig. (#hoedan?; FS)
 • Overheidstoezicht om producten waarvan de productie in strijd is met internationale afspraken op het gebied van mensenrechten, kinderarbeid of milieu uit winkels te weren.
 • Heroriëntatie van de Rotterdamse haven: minder intercontinentale logistiek, meer een logistiek knooppunt van een Europese circulaire economie en duurzame maakindustrie.
 • Mensenrechten worden altijd betrokken bij handelsmissies of handelsdeals. Bijvoorbeeld door een ontmoeting met lokale ngo’s tijdens een missie, een mensenrechtenparagraaf in de overeenkomst, het afschalen van de regeringsvertegenwoordiging of het heroverwegen van afspraken.
 • Geen politieke of diplomatieke afvaardiging naar sportevenementen in landen waar mensenrechtenschendingen plaatsvinden. Sportbonden moeten ook een rol vervullen, bijvoorbeeld door sporters af te laten zien van deelname. 
 • Het CU-programma heeft een eigen Oeigoeren-paragraafje: Nederland
  blijft aandacht vragen voor het lot van minderheden in China. Dat geldt ook voor de discriminatie en onderdrukking in andere Chinese regio’s waar etnische minderheden wonen, zoals Tibet.
 • Invoeren van EU-besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid betreffende het Europese buitenlands beleid, bijvoorbeeld als het gaat om mensenrechten en sancties.
 • Nederland zet zich met gelijkgezinde landen wereldwijd in voor het bevorderen van democratie en rechtsstaat door NGO's, onafhankelijke media en pers en mensenrechtenverdedigers. 
 • Defensie-uitgaven naar het Europese gemiddelde van 1,5% van het bruto binnenlands product (BBP). Op termijn naar de 2% norm van de NAVO.
 • Forse investering in het Cyber Defensie Commando.

 

Conclusie: ik denk niet dat bovenstaande punten prioriteit krijgen als de CU deo volente bij de coalitievorming wordt betrokken.

 

De volgende keer: deel negen alweer als ik de onvermoede kanten van de Partij voor de Dieren in kaart breng.

maandag 1 maart 2021


Gerelateerde onderwerpen:

Kieswijzer: het VVD-programma over China
Kieswijzer: het PVV-programma over China
Kieswijzer: het CDA-programma over China
Kieswijzer: het D66-programma over China
Kieswijzer: het GL-programma over China
Kieswijzer: het SP-programma over China
Kieswijzer: het PvdA-programma over China

Over Blogaap

China-deskundige Fred Sengers publiceert op Blogaap.nl over het nieuws en de belangrijkste ontwikkelingen uit en over China op politiek, economisch en cultureel gebied. 

Hij publiceert en spreekt over China in de media, geeft gastcolleges op hogescholen en universiteiten en is tevens dagvoorzitter en spreker op congressen en seminars. Staat desgevraagd weleens organisaties die met China hebben te maken met raad en daad bij.

Lees verder