economie cultuur politiek RSS

Geen donatie aardbevingsfonds vanuit Hong Kong

Parlementariërs uit Hong Kong hebben een donatie voor een hulpfonds voor de provincie Sichuan gedwarsboomd. Ze zijn bang dat het geld door corruptie niet goed wordt besteed.

Het was een pijnlijk besluit voor iedereen. Voor de parlementsleden die zeggen dat ze solidair zijn met de bewoners van het door een aardbeving getroffen gebied, maar desondanks een donatie van 100 miljoen Hong Kong-dollars (ongeveer 10 miljoen euro) voorkwamen. Gezichtsverlies voor de regering van Hong Kong, omdat de chief executive Leung Chun-ying al publiekelijk de donatie voor het Ya'an hulpfonds bekend had gemaakt voordat het parlement over de kwestie kon beslissen. En ook een klap in het gezicht van de Chinese autoriteiten op het vasteland, die publiekelijk te kijk worden gezet als corrupt en onbetrouwbaar.

De parlementariërs motiveerden hun besluit door te wijzen op misbruik van hulpgelden na de aardbeving die Sichuan in 2008 trof. Volgens parlementsleden werd 900 miljoen euro aan hulpgeld uit Hong Kong slecht gebruikt. Een school die werd herbouwd, werd na korte tijd gesloopt om ruimte te maken voor een ambitieus vastgoedproject.

 

Verantwoording

De discussie loopt langs een pro-democratie en pro-China scheidslijn in het parlement. De pro-democratie parlementariërs zeggen bereid te zijn hulpgeld voor Sichuan te doneren, maar dan via particuliere hulporganisaties. Pro-China parlementariërs vertrouwen in het systeem en benadrukken dat de provincie Sichuan heeft toegezegd dat te zijner tijd publiek verantwoording zal worden gedaan van de besteding van hulpgeld.

De kwestie krijgt nog een vervolg. De bijeenkomst waarin het besluit moest worden genomen is gesaboteerd doordat parlementsleden de maximale hoeveelheid spreektijd gebruikten voordat een besluit kon worden genomen. Er kan dus een nieuwe vergadering bijeen worden geroepen. Aangenomen mag worden dat de regering van Hong Kong dan beter is voorbereid.

De voormalige Britse kolonie Hong Kong maakt sinds 1997 deel uit van China, maar heeft wel een speciale autonome status. Daardoor gelden er 50 jaar andere wetten dan op het vasteland. Hong Kong heeft een wetgevend parlement, de Legislative Council, met 30 gekozen en 30 benoemde leden.

woensdag 24 april 2013


Gerelateerde onderwerpen:

Reddingswerkers verleggen focus naar noodhulp
Reddingswerk Sichuan bemoeilijkt door slecht weer
Zware aardbeving treft Sichuan

Over Blogaap

China-deskundige Fred Sengers publiceert op Blogaap.nl over het nieuws en de belangrijkste ontwikkelingen uit en over China op politiek, economisch en cultureel gebied. 

Hij publiceert en spreekt over China in de media, geeft gastcolleges op hogescholen en universiteiten en is tevens dagvoorzitter en spreker op congressen en seminars. Staat desgevraagd weleens organisaties die met China hebben te maken met raad en daad bij.

Lees verder