economie cultuur politiek RSS

Politiek leiders herdenken Mao's geboortedag

Politiek leiders herdenken Mao's geboortedag

China's leiders hebben donderdag met een symposium en een bescheiden ceremonie de 120ste geboortedag van Mao Zedong herdacht.

De politieke leiders van China begonnen de dag met een bezoek aan het mausoleum op het Tiananmenplein waar Mao ligt opgebaard. De zeven leden van het staand comité van het politbureau bogen drie keer voor zijn standbeeld en bezochten de zaal met de kristallen kist met daarin Mao's gebalsemde lichaam.

Aansluitend bezochten de zeven een symposium in de Grote Hal van het Volk. Het symposium werd voorgezeten door Liu Yunshan, binnen de politieke top verantwoordelijk voor propaganda en het opleiden van het partijkader.

 

Niet verafgoden, niet verloochenen

President en partijleider Xi Jinping sprak de aanwezigen toe. "Mao is een groot figuur die het aanzien van de natie heeft veranderd en het Chinese volk naar zijn nieuwe lot heeft geleid", zei Xi. "Revolutionaire leiders zijn echter geen goden, maar gewone mensen. We moeten ze niet verafgoden of mensen het recht ontzeggen te wijzen op hun tekortkomingen. Net zo min als we hen moeten verloochenen en hun verworvenheden moeten uitwissen, omdat ze ook fouten hebben gemaakt."

De Chinese politieke top heeft gekozen voor een bescheiden herdenking van Mao's geboortedag. Verschillende grote activiteiten zijn geschrapt. In Mao's geboorteplaats Shaoshan daarentegen wordt de 120ste geboortedag groots gevierd. Duizenden kwamen samen bij het nieuwe, gouden standbeeld dat 12 miljoen euro heeft gekost, om te bidden, bloemen te leggen en rotjes af te steken. Hierbij waren alleen lokale hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. De communistische top wil niets met de peperdure herdenkingen in Shaoshan te maken hebben.

donderdag 26 december 2013

Gerelateerde personen:

Mao Zedong
Xi Jinping
Liu Yunshan

Gerelateerde onderwerpen:

Herdenking Mao's geboortedag wordt versoberd
Ophef over Mao's verjaardag

Over Blogaap

China-deskundige Fred Sengers publiceert op Blogaap.nl over het nieuws en de belangrijkste ontwikkelingen uit en over China op politiek, economisch en cultureel gebied. 

Hij publiceert en spreekt over China in de media, geeft gastcolleges op hogescholen en universiteiten en is tevens dagvoorzitter en spreker op congressen en seminars. Staat desgevraagd weleens organisaties die met China hebben te maken met raad en daad bij.

Lees verder